download

Download

Elektronika za mlade

odličan serial HRS-a,koji je zapravo tehnički dio ispita za polaganje radioamaterskog P-razreda

--------Elektronika za mlade 1-5

--------Elektronika za mlade 6-12

--------Elektronika za mlade 13-17

--------Elektronika za mlade 18-20

-pdf izvatci iz časopisa Hrvatskog radioamaterskog saveza-

popularno

--------Osnove radioamaterizma

--------Operatorska vještina

--------Skripta za polaznike radioamaterskog tečaja P razreda

--------Skripta za tečaj informatike i računalstva