CQWWCW 2014

Mladi opsovi su napravili 170 veza u CQWW CW.... Darko, Vlado i Petar