Izborna godišnja skupština 2011


 

 

Skupština je održana u prostorijama radiokluba sa početkom u 8 sati. Nazočilo je 23  klupska člana pa je soba za sastanke bila pretijesna da primi sve prisutne a tražila se i stolica više.

Iako je ovogodišnja Skupština, u skladu sa Statutom, bila izborna, nije bilo većih uzbuđenja. Izabrano je novo/staro rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Rolandom Milinom 9A3MR a izabran je novi tajnik Krunoslav Rakičić 9A3COL. Upravni odbor čine Ivan Danielov 9A3DI, Duško Delin 9A5AAN, Ante Jurić Grgić 9A8RA i Ivica Žitko 9A6CW.

Jednoglasno su usvojeni godišnja izvješća za 2010 godinu i plan rada za 2011. Nakon Skupštine druženje se nastavilo do kasnih sati uz razgovore i kovanje planova za budućnost. Ujedno je predstavljen novouređeni PPS.

Skupštini su prisustvovali sljedeći članovi:

Željko Agnić 9A3DZK

Vinko Sinovčić 9A3DSG

Branimir Drezga 9A3DDI

Luka Tičinović 9A3DLT

Deni Milišić 9A3CDM

Martin Ripić 9A3DMR

Dino Vukorepa 9A3DDV

Ante Bošnjak 9A3BAA

Ante Jurić Grgić 9A8RA

Tonči Vetma 9A6LNH

Ivica Žitko 9A6CW

Martin Bažoka 9A3CMC

Anton Jurčević 9A3CLH

Jure Kasalo 9A3DKT

Frabe Gančević 9A3CGH

Duško Delin 9A5AAN

Maja Zorić 9A7PMV

Robert Zorić 9A7PRZ

Ante Sanader 9A5ATM

Josip Belas 9A3DJB

Ivan Danielov 9A5DI

Krunoslav Rakičić 9A3COL

Rolando Milin 9A3MR