Natjecanje starih tehničara

 

 

Usprkos hladnoći i buri 7. ožujka su Kruno 9A3COL, Ante 9A8RA, Ante 9A5BAA i Željko 9A7IJV odradili ARG/ARDF/ARO trening na dalmatinskom kršu. Sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da su sve lisice nađene a posebno nas veseli da su svi sudionici završili trening bez ozbiljnijih ozljeda.

O oventualnim stradalim pripadnicima životinjskog roda nakon treninga nemamo izviješća.