Prezentacija ARG-a

Rolando, 9A3MR održao je prezentaciju ARG 14.04 na danima tehničke kulture održanima u OŠ "Skalice" .