Vukovar, 20 godina

Članovi RK “Kaštilac” sa prijateljima iz RK “Vidova Gora” sudjelovali su u obilježavanju 20-godišnjice stradavanja grada heroja…Vukovara

Maleno izaslanstvo kluba činili su Dino 9A3DDC, Radoslav 9A3BMR, Brane 9A3DDI, Ante 9A8RA i Rolando 9A3MR. Gosti iz RK “Vidova Gora” su bili Petar 9A9RR i Tomo 9A4W. Hvala našem Kruni 9A3COL na izuzetnom gostoprimstvu i toplom smještaju

Komentari su zatvoreni.