Tečaj za radioamatere

10. studenog sa  u 1945 sati u prostorijama Radio kluba “Kaštilac” počinje ovogodišnji tečaj za radioamatere. Tečaj se sastoji od više cijelina: operatorski tečaj, elektronika, ARO i svega ostalog što bi radioamater početnik trebao znati.

Komentari su zatvoreni.