Proradio lokalni repetitor

U vrijeme pandemije COVID-19 i nakon potresa u Zagrebu ukazala se potreba za ponovnim instaliranjem lokalnog repetitora koji omogućava povezivanje radioamatera na širem području a uz pomoć malih ručnih radiouređaja. Članovi dvaju klubova SD Županije, RK Marjan iz Splita i RK Kaštilac iz Kaštel Gomilice postavili su novi repetitor na kanalu R0 na Zvjezdanom Selu na Mosoru. U sam projekt je bilo uključeno desetak radioamatera a nakon uključivanja ostvarene su veze sa postajama od Makarske do Čiova. U narednim tjednima izolacije ovaj repetitor će biti osnova svakodnevnim okupljanjima radioamatera a i vrijedna rezerva sustavu mreže za vanredne situacije.

Antena R0 lijevo

Komentari su zatvoreni.